Tilbud til børn med trivselsproblemer (Julemærkehjem)

Kriterier

  • Bo i Fredericia Kommune
  • 7-14 år
  • Mistrivsel i hverdagen

Tilmelding og visitation

Læge skal henvise

Kontaktoplysninger

Skælskør Julemærkehjem

Møllebakken 5, 4230 Skælskør

Telefon: 58 19 49 67

Mail: skaelskor@julemaerket.dk

Hjemmeside, Julemærkehjemmet i Skælskør - klik her

Ansøgningsskema, Julemærkehjemmet i Skælskør - klik her

Koncept

På Julemærkehjemmene hjælper man børn, der mistrives. Børn der bliver mobbet, er ensomme og isolerer sig. Børn, der ikke tror, de er gode nok og som har brug for hjælp til at se anderledes på sig selv og livet. Børn mellem 7-14 år kan komme på Julemærkehjem.

Ansøgning til et ophold på Julemærkehjem foregår digitalt med forældrenes NemId på julemærkehjemmets hjemmeside. Det er barnets forældre/værge, der ansøger om ophold til et barn.

Ansøgningen skal indeholde oplysninger fra barnets læge, skole og eventuelle fagpersoner samt underskrift fra barnets forældre/værge. Oplysninger om barnets helbred udfyldes på lægeblanketten (findes på hjemmesiden) og underskrives af en læge.

I samarbejde med Julemærkehjemmets eksterne lægefaglige visitator er det forstanderen på Julemærkehjemmet, der foretager visitationen og vurderer, om et ophold på Julemærkehjem er det rigtige tilbud for det enkelte barn.

Der er 5-8 måneders ventetid.

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

  • Et ophold på Julemærkehjem varer i 10 uger og er et gratis tilbud
  • Opholdet foregår på Skælskør Julemærkehjem
  • Barnet går i skole på julemærkehjemmet 
  • Der er fokus på fællesskab, kost, motion, selvværd og troen på sig selv
  • Der er 5-8 måneders ventetid

Sted

Skælskør Julemærkehjem

Møllebakken 5, 4230 Skælskør

Telefon: 58 19 49 67

Mail: skaelskor@julemaerket.dk

Pris

Tilbuddet er gratis for borgere i Fredericia Kommune.
 

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport.
 

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand.

Print ikon

Udskriv information