Forebyggende hjemmebesøg

Kriterier

 • Bo i Fredericia Kommune
 • Fra 75 år, tilbud om besøg
 • Fra 65 til 74 år, hvis borger bor alene, er blevet enke/enkemand eller er i særlig risiko for at få fysiske, psykiske eller sociale problemer
 • Modtager ikke både personlig pleje og praktisk bistand
 • Er ikke tilknyttet dagcenter eller palliativ sygepleje

Tilmelding og visitation

Patient henvender sig
Pårørende henvender sig

Kontaktoplysninger
Forebyggende medarbejdere

Telefontid:
Mandag - fredag: 08:00 - 09:00
Tlf.: 72 10 58 53

SMS-telefon for døve
Tlf.: 20 75 00 06

forebyggende.hjemmebesog@fredericia.dk

 

Leder: Sussie Enghøj Bruun
sussie.bruun@fredericia.dk
Tlf.: 22 11 32 54

Borgere anbefales at sende personlige oplysninger sikkert til Fredericia Kommune via Digital Post (kræver NemID/MitID). Angiv gerne "Forebyggende hjemmebesøg" i emnefeltet. 

Koncept

Forebyggende hjemmebesøg er en samtale med borgeren om hverdagen, trivsel og de udfordringer der evt. er med at blive ældre.

Den forebyggende medarbejder har en sundhedsfaglig baggrund og kan rådgive og informere om aktiviteter og tilbud i forhold til borgerens behov og livssituation.

Det forebyggende hjemmebesøg har til formål at styrke borgeren i at udnytte egne ressourcer og bevare et godt helbred.

Besøget er frivilligt og uforpligtende.

Henvendelses til de forebyggende medarbejdere kan også ske fra borgeren selv, pårørende, naboer, kommunalt ansatte og frivillige.

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg gives flere gange fra 65 år under særlige omstændigheder, og til alle borgere ved 75 år, 80 år og årligt fra 82 år
 • Vi drøfter emner, der har betydning for dit helbred, din trivsel og din hverdag
 • Den forebyggende medarbejder kan rådgive og informere om relevante muligheder
 • Du kan selv bede om et forebyggende hjemmebesøg ved behov
 • Besøget foregår i hjemmet
 • Samtalen er fortrolig, og oplysninger videregives kun efter aftale
 • Tilbuddet gælder ikke, hvis du allerede modtager både personlig pleje og praktisk hjælp
 • Læs evt. mere på fredericia.dk/forebyggende-hjemmebesoeg.

Sted

Borgerens eget hjem.

Pris

Tilbuddet er gratis for borgere i Fredericia Kommune.

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport.

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter tolkebistand.

Print ikon

Udskriv information