Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Kriterier

 • Bo i Fredericia Kommune
 • 0-18 år

Tilmelding og visitation

Sygehus henviser
Kommunen henviser
Patient henvender sig
Pårørende henvender sig

Kontaktoplysninger
PPR
Vendersgade 49
7000 Fredericia

Kontakt barnets dagtilbud/skole ved behov for indstilling til PPR.

Borgere anbefales at sende personlige oplysninger sikkert til PPR via Digital Post (kræver MitID). Skriv PPR i emnefeltet.

Koncept

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning rådgiver og vejleder forældre, pædagoger og lærere og undersøger børn og unge med særlige behov.

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

PPR kan hjælpe børn og unge, hvis de har:

 • Tale-, sprog- eller hørevanskeligheder
 • Trivselsvanskeligheder
 • Motoriske vanskeligheder (5-18 år)
 • Følelsesmæssige vanskeligheder
 • Indlæringsvanskeligheder

PPR laver:

 • Undersøgelser og vurderinger
 • Tale-høreundervisning
 • Samtaler
 • Konsultativ bistand
 • Rådgivning og vejledning til forældre, pædagoger og lærere og familier med børn med handicap

Sted

PPR
Vendersgade 49
7000 Fredericia

Pris

Tilbuddet er gratis for borgere i Fredericia Kommune.

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport.

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand.

Print ikon

Udskriv information