Kørsel til læge og speciallæge (Sundhedslovens §170)

Kriterier

  • Bosat i Fredericia Kommune
  • Omfattet lov om social pension
  • Borgeren skal være gruppe 1 sikret
  • Borgeren skal på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse være ude af stand til at benytte offentlige transportmidler

Tilmelding og visitation

Patient henvender sig

Lokationsnummer
 

Kontaktoplysninger

Fredericia Kommune 
Borgerservice
Rådhuset
7000 Fredericia

Telefon: 72 10 70 00 

Borgere anbefales at sende personlige oplysninger sikkert til Borgerservice Fredericia via Digital Post (kræver NemID/MitID)

Koncept

Kørsel til speciallæge og læge for borgere i Fredericia kommune der opfylder ovenstående krav.  

Fredericia kommune vurderer, at der er tale om fysisk funktionsnedsættelse, når:  

  • Borgeren er visiteret til, og er varigt afhængig af kørestol eller ganghjælpemidler 

  • Borgeren er blind og ikke i stand til at benytte blinde hjælpemidler 

Fredericia kommune vurderer, at der er tale om psykisk funktionsnedsættelse, når: 

  • Demens som hindrer borgeren i at benytte offentlig transport 

  • Svært udviklingshæmmede som ikke er i stand til at tage offentlig transport

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

  • Kørsel bestilles ved 7210 7000

  • Afhentning ved fortovskant medmindre andet aftales i forbindelse med bestillingen. 

Sted

Fredericia Kommune 
Borgerservice
Gothersgade 20 
7000 Fredericia
Telefon: 72 10 70 00

Pris

 Tilbuddet er gratis for borgere i Fredericia Kommune.

Transport

Indsatsen omfatter kørsel

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand.

Print ikon

Udskriv information