Støt dit barn - Selvhjælpsgruppe (Selvhjælp Fredericia-Middelfart)

Kriterier

  • Bo i Fredericia Kommune
  • Forældre/nær pårørende til psykisk sårbare børn og unge (10-24år)

Tilmelding og visitation

Patient henvender sig
Pårørende henvender sig
Kommunen henviser

Kontaktoplysninger
Selvhjælp Fredericia-Middelfart

Fredericia Sundhedshus
Dronningensgade 97B
7000 Fredericia

Kontakt: Luise Askholm Albirk
Telefon: 24 20 40 55
Træffetid / åbningstider: Mandag og onsdag 9.00-13.00

Email: luise@famiselvhjaelp.dk

Koncept

"Støt dit barn" er et selvhjælpsgruppe-tilbud til forældre eller nære pårørende til et barn eller en ung (10-24 år), der er psykisk sårbar. 

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

Er du forælder eller nær pårørende til et skolebarn eller ung (aldergruppe 10-24 år) som f.eks. har ADHD, Aspergers, social forbi, angst eller depression, eller har du et barn som ganske vist ikke har nogen diagnose, men som uden tvivl har det rigtigt svært? 

Vi ønsker at familier med et barn eller en ung, der er psykisk sårbar, får hjælp og rådgivning, som støtter familien i at leve sammen og som forbedre barnet/den unges trivsel. Det gør vi ved at rådgive og fortælle om psykisk sårbarhed samt at tilbyde selvhjælpsgrupper, hvor forældre og nære pårørende kan erfaringsudveksle og sparre med hinanden.

Selvhjælpsgruppen består af ca. 10 forældre, og gruppen mødes 8 aftener i foråret eller efteråret. Der vil henover perioden jævnligt være oplæg fra en gæsteunderviser, til inspiration. 

Du kan se et eksempel på et program på hjemmesiden

Sted

Fredericia Frivilligcenter
Sundhedshuset
Dronningensgade 97, bygning B
7000 Fredericia

Pris

Tilbuddet er gratis for borgere i Fredericia Kommune.

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport. 

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand.

Print ikon

Udskriv information