Veterankoordinator

Kriterier

  • Bosat i Fredericia Kommune
  • Udsendt for Danmark i mindst 28 dage, som militærpersonale, beredskab, sundhedsfagligt personale eller politi
  • Pårørende til en tidligere udsendt

Tilmelding og visitation

Patient henvender sig
Pårørende henvender sig

Lokationsnummer
Børn og unge, Jobcenter, samt attester: 5790002015472

Kontaktoplysninger
Veterankoordinator
Lina Lind Noltensmejer
Jobcenter Fredericia
Danmarksstræde 13
7000 Fredericia

Telefon: 22 12 09 69

Borgere anbefales at sende personlige oplysninger sikkert til Jobcenter Fredericia via Digital Post (kræver NemID/MitID)

Koncept

Veterankoordinatoren hjælper og støtter alle veteraner i Fredericia og deres pårørende. 
 
Alle, der har været udsendt for det danske forsvar eller beredskab, samt deres pårørende, kan kontakte koordinatoren for at høre mere om, hvilke tilbud og muligheder der er for dem. 
 
Veterankoordinatoren kan være bindeled mellem veteran, pårørende og kommunen, og fungerer som tovholder, budbringer eller bisidder efter aftale.  

Kan bistå med viden og sparring til samarbejdspartnere, fagpersoner, arbejdspladser og andre med brug for hjælp og viden om målgruppen. 

Fortæl patienten om tilbuddet

  • Hjælp og støtte til veteraner, samt pårørende og familier til veteraner

  • Støttende samtaler, hvor du får mulighed for at fortælle din historie  

  • Hjælp til kontakt og koordinering af kommunale indsatser  

  • Deltagelse i samtaler som bisidder 

  • Veterankoordinatoren er ikke sagsbehandler og har ikke myndighedsansvar

  • Kontaktperson til forsvaret, veterancentret samt andre organisationer  

Sted

Mødet kan holdes telefonisk, i hjemmet, Jobcentret, Veteranhjemmet eller andet sted efter personlig aftale. 

Jobcenter Fredericia
Danmarksstræde 13
7000 Fredericia 
Telefonnummer: 22 12 09 69 

Pris

Tilbuddet er gratis for borgere i Fredericia Kommune.

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport.

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand.

Print ikon

Udskriv information